You are currently viewing แยกขยะก่อนทิ้ง ช่วยให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น

แยกขยะก่อนทิ้ง ช่วยให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น

เมื่อต้องทิ้งขยะ แต่ไม่รู้ว่าขยะที่จะทิ้ง เป็นขยะประเภทใด แล้วต้องทิ้งลงถังสีอะไร 

      หมดยุคของการทิ้งขยะรวมกันในถังเดียวแล้ว การแยกขยะดีต่อโลกมากกว่าที่คิด ดีต่อสภาพแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กำจัดขยะ มารู้จักขยะแต่ละประเภท และวิธีการ “แยกขยะ” ที่ถูกต้องให้สามารถนำกลับมา รียูสหรือรีไซเคิล ได้อีกทั้งขยะเหล่านี้ยังสร้างมูลค่าได้อีกด้วย 

โดยทั่วไปแล้วขยะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ ​

 1. ขยะอินทรีย์ หรือมูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะที่เน่าเสีย และย่อยสลายได้เร็ว สามารถนำมาหมักทำปุ๋ยได้ เช่น เศษอาหาร เศษผัก เศษเนื้อสัตว์ เปลือกผลไม้ ใบไม้
 1. ขยะรีไซเคิล หรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้ คือ วัสดุเหลือใช้ที่สามารถนำกลับมา รียูสหรือรีไซเคิล ได้ เช่น ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋อง กล่องกระดาษ กระดาษ นอกจากนี้ เรายังสามารถแยกขยะแต่ละชนิดไว้ด้วยกัน เช่น ขวดพลาสติกใสรวมกับขวดพลาสติกใส ขวดพลาสติกขุ่นรวมกับขวดพลาสติกขุ่น หรือกระดาษก็รวมไว้กับกระดาษ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการมากยิ่งขึ้น และสามารถนำขยะแต่ละชนิดล้างและแยกเก็บไว้เพื่อ รียูสหรือรีไซเคิล  หรือนำไปขายตามจุดรับซื้อต่าง ๆ เป็นการเพิ่มมูลค่า และเป็นการจัดการขยะได้อย่างเหมาะสม 
 1. ขยะทั่วไป หรือมูลฝอยทั่วไป คือ ขยะที่ย่อยสลายไม่ได้หรือย่อยสลายยาก ไม่อันตราย และไม่คุ้มสำหรับรีไซเคิล เช่น ซองขนม กล่องโฟม ถุงพลาสติก ภาชนะปนเปื้อนอาหาร พลาสติกห่อลูกอม เนื่องจากเป็นขยะที่ย่อยสลายยาก เราจึงต้องมีวิธีการจัดการอย่างถูกวิธี สามารถทำวิธีการเดียวกันกับขยะรีไซเคิลได้ คือ ล้าง และแยกเก็บไว้ในแต่ละชนิด เพื่อนำไปขายตามจุดรับซื้อต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่า และสามารถจัดการขยะได้เหมาะสมอีกด้วย 
 1. ขยะอันตราย หรือมูลฝอยอันตราย คือ ขยะที่มีองค์ประกอบ หรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่าง ๆ ได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทำให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นที่อาจทำให้เกิดอันตราย แก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ วิธีการจัดการที่ง่ายที่สุดของขยะอันตราย คือ ทิ้งขยะให้ถูกที่เพื่อไม่ให้สารพิษออกมาปนเปื้อนกับดิน และส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมได้
 

ขยะแต่ละประเภท ควรทิ้งลงถังสีอะไร​​

1.1 ขยะอินทรีย์ หรือมูลฝอยย่อยสลาย ควรทิ้งลง “ถังขยะสีเขียว” 

1.2 ขยะรีไซเคิล หรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้ ควรทิ้งลง “ถังสีเหลือง”

1.3 ขยะทั่วไป หรือมูลฝอยทั่วไป ควรทิ้งลง “ถังขยะสีน้ำเงิน” 

1.4 ขยะอันตราย หรือมูลฝอยอันตราย ควรทิ้งลง “ถังขยะสีแดง” 

ขยะมีประโยชน์กว่าที่คิด​

       ขยะทุกชิ้นล้วนมีมูลค่ามากกว่าที่คิด เช่น ขยะกระดาษ ทั้งกระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษขาว หรือเศษกระดาษ มีราคาต่อกิโลกรัมตั้งแต่ 2.3-6.5 บาท ขยะพลาสติก พลาสติกขวดน้ำใส และขวดน้ำขุ่น ราคาประมาณ 13-20 บาท ส่วนขยะแก้วอยู่ที่ 1 บาท แต่ถ้าเป็นขวดแก้วแอลกอฮอล์พร้อมกล่อง ราคาเริ่มต้น 7-13 บาทเลย และขยะโลหะหรืออโลหะ จำพวกอะลูมิเนียม กระป๋องอะลูมิเนียม ราคาตั้งแต่ 50-55 บาท ซึ่งมีราคาสูง ถ้าอยากสร้างรายได้เสริม การแยกขยะถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี ทั้งเป็นการลดปริมาณขยะ และเพิ่มรายได้ได้อีกด้วย 

การแยกขยะดีต่อโลกอย่างไร ​

  • ช่วยลดปริมาณขยะการแยกขยะช่วยเพิ่มการ รียูสหรือรีไซเคิลเหลือขยะที่ต้องกำจัดน้อยลง ขยะบนโลกก็จะลดลงตามไปด้วย
  • ประหยัดงบในการกำจัดขยะ เนื่องจากขยะน้อยลงงบที่ใช้ในการกำจัดขยะแต่ละประเภทก็น้อยลง และยังเป็นวิธีการกำจัดขยะที่เหมาะสม แถมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
  • สร้างมูลค่าให้ขยะ เมื่อเราแยกขยะ และนำขยะไปขายตามจุดรับซื้อต่าง ๆ 
  • ลดการสิ้นเปลืองพลังงาน และทรัพยากรของที่สามารถนำกลับมา รียูสหรือรีไซเคิล ได้จะช่วยเพิ่มรายได้ และประหยัดทรัพยากรในการผลิตด้วย
  • รักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยลดมลพิษโลก การแยกขยะ ทำให้เรากำจัดขยะได้ถูกวิธี และลดการปนเปื้อนกับดินที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมได้ 

      ดังนั้น การแยกขยะ สามารถเริ่มได้ที่ตัวเรา หากเราช่วยลดปริมาณขยะลงได้ ก็ถือเป็นการช่วยให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น รวมไปถึงระดับชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ เช่น หน่วยงานภาครัฐ  ส่งผลทำให้ภาครัฐประหยัดงบการจัดการขยะลงได้ สามารถนำงบส่วนนี้ไปพัฒนาด้านอื่น ๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เรามาร่วมกันแยกขยะให้ถูกวิธีเพื่อให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น