You are currently viewing ฝุ่น PM 2.5 มาจากไหน… zDOX ช่วยได้อย่างไร?

ฝุ่น PM 2.5 มาจากไหน… zDOX ช่วยได้อย่างไร?

มารู้จัก ฝุ่น PM 2.5 

       PM 2.5 คือ ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน (ไมครอนเป็นหน่วยวัดละออง ใช้วัดค่าฝุ่นละออง) เป็นส่วนหนึ่งของฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM 10) ประกอบไปด้วยสารต่าง ๆ เช่น ฝุ่น ฝุ่นละออง สารเคมี และไอเสียจากการเผาไหม้ ที่มีขนาดเล็กมากเกินไปที่จะถูกกรองออกจากระบบหายใจของมนุษย์โดยปกติ

       PM 2.5 มีลักษณะขรุขระคล้ายสำลี สามารถแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายได้ นอกจากนี้แล้ว ฝุ่นยังเป็นพาหะนำสารอื่นเข้ามาด้วย เช่น แคดเมียม ปรอท โลหะหนัก ไฮโดรคาร์บอน และสารก่อมะเร็งจำนวนมาก ด้วยขนาดที่เล็กของ PM 2.5 ทำให้ฝุ่นละอองชนิดนี้สามารถแพร่กระจายเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ กระแสเลือด และแทรกซึมสู่กระบวนการทำงานในอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคเรื้อรังต่าง ๆ เช่น มะเร็งปอด ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจขาดเลือด หลอดเลือดในสมอง ติดเชื้อเฉียบพลันในระบบหายใจส่วนล่าง โรคผิวหนัง ภูมิแพ้ ไซนัส อย่างไรก็ตามสาเหตุการเกิดฝุ่น PM 2.5 ก็มาจากหลายๆปัจจัย ดังนี้

ฝุ่น PM 2.5 มาจากไหน ?

1. การเผาไหม้

    เผาถ่านหรือไม้ การเผาเศษถ่านหรือวัสดุอื่น ๆ ที่มีการสร้างฝุ่น PM 2.5 ขึ้นมา เช่น การเผากระดาษ การเผาขยะ หรือการเผาไฟในเชิงการเกษตร เป็นต้น

2. การก่อสร้างและการขนส่ง

    การสร้างถนน การขนส่งวัสดุก่อสร้าง หรือการเคลื่อนย้ายวัสดุก่อสร้าง เช่น ขนส่งทางบก ทางเรือ หรือทางอากาศ ทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ขึ้นในช่วงการก่อสร้าง และการขนส่งวัสดุ

3. การใช้พลังงานเชื้อเพลิง

    การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากยานพาหนะ  ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO), คาร์บอนไดออกไซด์ ( CO2), ไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon), ไนตริคออกไซด์ (NO2), ไนโตรเจนออกไซด์ (NO4), อัลดิไฮด์ (Aldehyde) และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfurdioxide)

4. อุตสาหกรรม

    การใช้พลังงาน กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมที่ใช้เชื้อเพลิง หรือสารเคมี ปล่อยฝุ่น PM 2.5 ออกมาในช่วงกระบวนการการผลิต

5. การผลิตไฟฟ้า

    สร้างพลังงานไฟฟ้าจากการเผาไหม้น้ำมัน หรือถ่านหิน ที่อาจสร้างฝุ่น PM 2.5 ขึ้นมาในขณะที่ผลิตไฟฟ้า

    นอกจากนี้ สภาวะอากาศ และความถี่ของฝุ่น PM 2.5 อาจยังขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิด และสภาพอากาศต่าง ๆ อย่างแตกต่างในแต่ละพื้นที่ การควบคุม และการจัดการโดยองค์กรต่าง ๆ ที่มีผลกับสภาพอากาศ จึงมีวิธีการลดฝุ่น PM 2.5 ได้ ดังต่อไปนี้

วิธีการลดฝุ่น PM 2.5 ในแบบฉบับของ zDOX

    การใช้ e-Signature เป็นหนึ่งในวิธีที่องค์กรสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ โดยการลดการใช้กระดาษ และหมึกพิมพ์ที่ใช้เกี่ยวกับเอกสาร และการเซ็นสัญญาต่างๆ ทำให้ลดปริมาณขยะที่สร้างขึ้นจากกระบวนการพิมพ์ และมีผลต่อการลดการตัดไม้ เปลี่ยนจากการใช้เอกสาร และสัญญาแบบพิมพ์ มาเป็นการใช้เอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตกระดาษ และหมึกพิมพ์ ซึ่งการลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 จะส่งผลให้ลดการปล่อยก๊าซเสียที่มีผลต่อสภาพอากาศ สุขภาพของมนุษย์ สัตว์โลก และสิ่งแวดล้อมในระยะยาวได้ด้วย

    นอกจากนี้ การใช้ e-Signature ยังช่วยลดการเดินทางที่ไม่จำเป็นเพื่อเซ็นเอกสาร หรือสัญญาโดยการส่งอีเมล หรือใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเซ็นเอกสารด้วย Application zDOX ซึ่งลดการปล่อยก๊าซจากยานพาหนะ และลดการใช้พลังงานที่เกิดขึ้นจากการเดินทาง ทั้งนี้ยังช่วยลดการเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วย 

    ดังนั้น การใช้ e-Signature มีส่วนช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางตรง และทางอ้อม ช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในการทำงานขององค์กรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยั่งยืนขึ้นในระยะยาว โดยหลายๆองค์กรเริ่มให้ความสนใจสิ่งแวดล้อมหันมาใช้ e-Signature ปรับเปลี่ยนการทำงานแบบเดิมๆ ซึ่งช่วยลดฝุ่น PM 2.5 เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้ e-Signature ช่วยให้การทำงานสะดวกขึ้นในหลายด้าน ดังนี้

1. ความสะดวกและรวดเร็ว​

    การใช้ e-Signature ช่วยลดเวลาที่ใช้ในกระบวนการเซ็นเอกสารอย่างมาก ไม่ต้องรอรับ-ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือเดินทางไปเซ็นอย่างด้วยตนเอง ทำให้การประมวลผลเอกสารเร็วขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

2. ประหยัดทรัพยากร

    การใช้ e-Signature ช่วยลดการใช้กระดาษ และหมึกพิมพ์ที่ใช้ในกระบวนการเอกสาร ทำให้ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดปริมาณขยะที่สร้างขึ้น

3. สะดวกและปลอดภัย​

    ส่งเอกสารที่มี e-Signature ผ่านทางออนไลน์เป็นวิธีที่สะดวก และปลอดภัยมากขึ้น การใช้ระบบที่มีการรักษาความปลอดภัยที่สูงสุดช่วยป้องกันการปลอมแปลง หรือการแก้ไขเอกสารที่เกิดขึ้นโดยมิจฉาชีพ

4. การค้นหาและบันทึกเอกสาร

    Features ของ zDOX สามารถทำให้ง่ายต่อการค้นหา และบันทึกเอกสาร มีประวัติการเซ็นเอกสารที่สมบูรณ์ และสามารถค้นหาได้ง่าย เพื่อการตรวจสอบในภายหลัง

5. การทำงานไร้กระดาษ

    การใช้ e-Signature เป็นส่วนหนึ่งของการลดการใช้กระดาษ ช่วยส่งเสริมการทำงานไร้กระดาษ และส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

6. การทำธุรกิจออนไลน์

    สำหรับธุรกิจที่มีการทำธุรกิจออนไลน์การใช้ Application zDOX มีระบบ e-Signature เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำธุรกิจออนไลน์ ช่วยให้ทำธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย

สรุปได้ว่า การใช้ e-Signature ช่วยให้การทำงานเปลี่ยนไปเป็นระบบออนไลน์ และให้ความสะดวกสบายมากขึ้น ทำให้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Source of information :

https://www.sikarin.com/health