e-Signature e-Document
help you to be paperless organiztion.

Get better results by using zDox today!

e-Signature

คุณสามารถลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) โดยการคลิ๊กที่พื้นที่ของลายเซ็น และสามารถเพิ่มความปลอดภัยในการเซ็นได้โดยการใช้ 2 Factor Authentication เพื่อป้องกันไม่ให้คนที่เข้าเครื่องของคุณมาแอบเซ็นเอกสารแทนคุณ

เอกสารที่มีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว ระบบ zDOX จะใช้ Digital Signature ลงนามเข้าไปอีกชั้น เพื่อทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าเอกสารดิจิทัลที่ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้ (เป็นไปตาม พ.ร.บ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 8, 9 และ 26) หากมีการแก้ไขก็จะสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งมีผลทำให้ผู้ลงนามลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์จะไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้

e-Document

จัดการงานเอกสารออนไลน์ (e-Document) การส่งเอกสารไปให้ผู้เกี่ยวข้องลงนาม สามารถกำหนดลำดับขั้นในการลงนามได้ทั้งแบบจากบนลงล่าง (ลำดับด้านล่างต้องรอลำดับด้านบนลงนามก่อน) และแบบระดับเดียวกัน นอกจากนี้ยังกำหนดให้ผู้ใช้บางคนรับทราบเอกสารโดยไม่ต้องลงนามได้ (CC)

Secure Share

การส่งไฟล์เอกสารไปให้ผู้ที่อยู่ในบริษัทเดียวกันหรือบุคคลภายนอก สามารถทำได้ด้วยการแชร์ ทั้งนี้สามารถเพิ่มความปลอดภัยได้ด้วยการ 

  • กำหนดรหัสผ่านในการเปิดดูไฟล์
  • สามารถกำหนดให้ผู้อ่านเปิดดูได้อย่างเดียวไม่สามารถ download
  • สามารถกำหนดวันที่สิ้นสุดการแชร์ไฟล์ได้

Secure Storage

zDOX ได้รับการรับรอง ISO/IEC 27001:2013 (Information Security Management System:ISMS) ตามมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล เป็นมาตรฐานสากลที่สามารถตรวจประเมินได้สำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล มาตรฐานนี้ให้การรับรองว่า zDOX ได้ดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดตามสัญญาอันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลสำคัญ และมีการดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อปกป้องข้อมูลที่สำคัญจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

นอกจากการใช้ password ในการ login แล้ว ผู้ใช้งานสามารถกำหนดให้ใช้ 2 Factor Authentication เพื่อสร้างความมั่นใจขึ้นอีกขั้นว่าจะไม่มีใครเข้าถึงเอกสารของคุณได้ ทั้งนี้สามารถใช้ 2FA นี้ได้ทั้งในตอน login และตอนเซ็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

Two-Factor Authentication (2FA) คือการยืนยันแบบสองขั้นตอน โดยปกติแล้วการที่ผู้ใช้จะเข้าใช้งานระบบได้จะต้องมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน แต่ถ้าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านถูกโจรกรรมไปจะทำให้ผู้โจรกรรมสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้ทั้งหมด ดังนั้น zDOX จึงออกแบบให้มีการยืนยันตัวตนเพิ่มอีกขั้น โดยผู้ใช้จะได้รับรหัสผ่านขั้นที่ 2 ซึ่งรหัสผ่านนี้จะใช้ได้ครั้งเดียวและจะเปลี่ยนรหัสไปเรื่อย ๆ ไม่ซ้ำกัน ผู้ใช้สามารถเลือกช่องทางในการรับรหัสได้ 2 วิธี คือ ผ่านทาง email หรือ Google Authenticator (วิธีนี้รหัสผ่านจะเปลี่ยนทุก ๆ 30 วินาที) 

e-KYC

e-KYC ย่อมาจาก Electronic Know Your Customer หมายถึง การทำความรู้จักลูกค้าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้เก็บข้อมูลผู้ใช้งานระบบจะต้องใช้ทักษะและความชำนาญของการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการระบุตัวตนผู้ใช้ (Identification) และยืนยันตัวตน (Verification) แทนการทำความรู้จักผู้ใช้แบบเดิมที่จะต้องมาแสดงตัวตนด้วยตนเอง (face-to-face) พร้อมแสดงบัตรประชาชน และกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์ม ซึ่งยุ่งยากและเสียเวลา การทำ e-KYC จะช่วยสร้างความมั่นใจและเพิ่มน้ำหนักทางกฎหมายในการยืนยันตัวผู้ลงนามในเอกสารดิจิทัล
 
3 ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทำการรู้จักลูกค้าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) เพื่อการระบุตัวตนที่รวดเร็ว
  1. สแกนหน้าบัตรประชาชนของตนเอง
  2. กรอกข้อมูลส่วนตัว
  3. อัดวิดีโอยืนยันตนเอง
 

Collaboration

ทีมงานสามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นกับเอกสาร เพื่อการทำงานที่สะดวกและรวดเร็ว 

Dashboard

ในส่วนนี้จะมีแสดงจำนวนงานที่ผู้ใช้ต้องลงนาม เอกสารที่รอผู้อื่นลงนาม และเอกสารที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว

สำหรับองค์กรที่ใช้งานระบบ getInvoice สามารถดูข้อมูลสรุป e-tax invoice ในด้านต่างๆ ได้ในหน้า Dashboard และยังสามารถ download รายงานภาษีซื้อและภาษีขายได้

Online Viewer

เพียงแค่คลิกที่ชื่อเอกสาร ระบบจะเปิดเอกสารขึ้นมาแสดง พร้อมกับข้อมูลดัชนีของเอกสาร และความคิดเห็นที่มีต่อเอกสารนั้น

Search

ระบบรองรับการค้นหาด้วยคำค้นจากข้อความในเอกสารชนิด Microsoft Office, PDF/a, Text และเอกสารอื่น ๆ ที่เป็นชนิดข้อความ โดยพิมพ์คำค้นที่ต้องการบางส่วน ระบบจะช่วยค้นหาเอกสารที่มีข้อความนั้นมาแสดง นอกจากจะค้นหาจากเนื้อความในไฟล์เอกสารแล้ว ยังค้นเอกสารจากดัชนีที่กำหนดได้เช่นกัน

You could change your life by changing the way you work.
try zDox

Also, we have version for mobile Today!!!