ทำความรู้จักลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (e-signature) 

ทำความรู้จักลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (e-signature)          e-signature หรือ Electronic Signature คือ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ใช้เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลหรือเอกสาร ที่ถูกสร้าง และส่งผ่านทางออนไลน์ โดยที่ไม่ต้องใช้ลายเซ็นผ่านกระดาษหรือลายเซ็นด้วยมือ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ในหลายสถานการณ์ทางธุรกิจ ส่งผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเพิ่มความรวดเร็วประหยัดเวลา และปลอดภัย ประเภทของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เเบ่งออกเป็น 3 ประเภท ประเภทที่ 1 ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปประเภทที่ 2 ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้ประเภทที่ 3 ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้…

Continue Readingทำความรู้จักลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (e-signature) 

e-KYC มีบทบาทอย่างไรกับ zDOX

e-KYC คืออะไร        e-KYC (Electronic Know Your Customer) เป็นกระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการยืนยัน และตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน โดยเป็นวิธีที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้อง และความเป็นจริงของข้อมูลที่ผู้ใช้ได้ระบุในขั้นตอนการลงทะเบียนหรือเปิดบัญชีกับองค์กรหรือบริการทางด้านการเงิน ตัวอย่างเช่น เปิดบัญชีธนาคารผ่านการยืนยันตัวตนออนไลน์ หรือการสมัครบัตรประชาชนผ่านแอปพลิเคชันที่มีการตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แทนที่จะต้องเข้าสำนักงานดำเนินกระบวนการในแบบเอกสาร และบริการแบบดั้งเดิมทางออฟไลน์        ทั้งนี้ ระบบ e-KYC (ระบบตรวจสอบตัวตนอิเล็กทรอนิกส์) เป็นกระบวนการที่ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถตรวจสอบ และยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน โดยอาศัยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ แทนที่จะต้องตรวจสอบเอกสารทั่วไป แบบใช้กระดาษ หรือการรับรองเอกสารอื่น ๆ ที่มีความปลอดภัยน้อย…

Continue Readinge-KYC มีบทบาทอย่างไรกับ zDOX

แยกขยะก่อนทิ้ง ช่วยให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น

เมื่อต้องทิ้งขยะ แต่ไม่รู้ว่าขยะที่จะทิ้ง เป็นขยะประเภทใด แล้วต้องทิ้งลงถังสีอะไร       หมดยุคของการทิ้งขยะรวมกันในถังเดียวแล้ว การแยกขยะดีต่อโลกมากกว่าที่คิด ดีต่อสภาพแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กำจัดขยะ มารู้จักขยะแต่ละประเภท และวิธีการ "แยกขยะ" ที่ถูกต้องให้สามารถนำกลับมา รียูสหรือรีไซเคิล ได้อีกทั้งขยะเหล่านี้ยังสร้างมูลค่าได้อีกด้วย  โดยทั่วไปแล้วขยะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ ​ ขยะอินทรีย์ หรือมูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะที่เน่าเสีย และย่อยสลายได้เร็ว สามารถนำมาหมักทำปุ๋ยได้ เช่น เศษอาหาร เศษผัก เศษเนื้อสัตว์…

Continue Readingแยกขยะก่อนทิ้ง ช่วยให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น