You are currently viewing เอกสารหาย แจ้งออนไลน์ ไม่ต้องไปโรงพัก
เอกสารหาย

เอกสารหาย แจ้งออนไลน์ ไม่ต้องไปโรงพัก

         โดยปกติแล้วหากเราทำของหาย โดยเฉพาะถ้า “เอกสารหาย” เรามักจะนึกถึงการไปโรงพัก หรือสถานีตำรวจแล้วรีบเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวัน เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานสำหรับการออกเอกสารใหม่ตามแต่ละสถานที่ หรือสังกัดที่ออกเอกสารนั้น ๆ พอเราลองมาคิดดูแล้ว ขั้นตอนเหล่านี้ค่อนข้างวุ่นวาย โดยเฉพาะการที่จะต้องเดินทางเพื่อไปขอลงบันทึกประจำวันกับคุณตำรวจ จึงทำให้หลาย ๆ ท่านรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะยุ่งยาก และเสียเวลา ยิ่งสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ที่จะอยู่กับพวกเราไปอีกพักใหญ่

       แต่ในปัจจุบันระบบได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ซึ่งก็คือ “ระบบแจ้งเอกสารออนไลน์” ที่สะดวก รวดเร็ว และไม่เสียเวลาเดินทางไปโรงพัก โดยระบบนี้ได้เริ่มใช้งานแล้วเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564 และสามารถแจ้งความผ่านระบบนี้ได้เพียง 17 จังหวัด (ข้อมูล ณ 19 สิงหาคม 2564) ได้แก่ กาญจนบุรี ชัยภูมิ นครราชสีมา น่าน บุรีรัมย์ พะเยา ยโสธร ลำปาง ลำพูน ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี เชียงราย เชียงใหม่ แพร่ แม่ฮ่องสอน

เอกสารหาย

       เรามาดูขั้นตอนวิธีการใช้งานระบบกัน โดยสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ “ http://www.แจ้งความออนไลน์.com ” และสามารถเริ่มต้นการใช้งานด้วยการล็อกอินผ่าน Line Account ได้ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. เลือกสถานี เลือกจังหวัด และพื้นที่ที่เราต้องการแจ้งความ

2. กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้แจ้ง และทำการอัปโหลดรูปภาพ

       บัตรประชาชน รูปถ่ายหน้าตรงของผู้แจ้งคู่กับบัตรประชาชนสำหรับใช้ในการยืนยันตัวตน เพื่อความปลอดภัยในการเข้าใช้งานครั้งถัดไป

3. ข้อมูลคดี ทำการเลือกประเภทคดีเป็นเอกสารหาย

       เลือกประเภทเอกสาร หรือบัตรที่เราทำหาย ซึ่งเอกสารที่สามารถขอแจ้งในระบบแจ้งเอกสารหายออนไลน์ มีดังนี้

 • ตั๋วจำนำ
  Pawn Ticket
 • ทะเบียนบ้าน
  House Particulars
 • บัตรข้าราชการ
  Government Official Identity Card
 • บัตรประกันสังคม
  Social Security Card
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
  Tax Identification Card
 • บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  Welfare Card
 • สมุดบัญชีธนาคาร
  Bankbook / Passbook
 • สลากออมสิน
  Government Saving Book’s Lottery
 • เช็ค / สมุดเช็ค
  Check / Checkbook
 • โฉนดที่ดิน
  Certificate of Title / Title Deeds
 • ใบกรมธรรม์
  Insurance Policy
 • ใบคู่มือการจดทะเบียนรถ
  Car Registration Manual
 • ใบรับรองผลการเรียน
  Transcript
 • ใบสำคัญสมรส
  Marriage Certificate

     เมื่อทำการเลือกประเภทเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะมีคำถามเกี่ยวข้องกับเอกสารที่หาย และหนึ่งในคำถามคือเท่าประสงค์มารับเอกสารการแจ้งที่สถานีตำรวจหรือไม่ หากท่านไม่ประสงค์ไปรับเองก็สามารถทำการดาวน์โหลดภาพเอกสารที่มีการรับรองธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มีลายเซ็นตำรวจเป็นที่เรียบร้อย โดยจะได้รับไฟล์เป็น PDF เพื่อใช้เป็นหลักฐาน ซึ่งจะถูกส่งให้ทาง E-mail หรือ Line

4. ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง แล้วกดส่งข้อมูล

     เพียงเท่านี้การแจ้งเอกสารหายแบบออนไลน์ก็สมบูรณ์ และสามารถกลับมาตรวจสอบสถานะรายการแจ้งความได้ โดยกรอกเลขบัตรประชาชน เพื่อทำการค้นหารายการแจ้งความ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และดำเนินการภายใน 15 นาที หรือไม่เกิน 24 ชั่วโมง

เอกสารหาย

     อย่างไรก็ตาม มีเอกสารบางประเภทที่เมื่อหาย ไม่จำเป็นต้องไปดำเนินการแจ้งความ ซึ่งมี 6 ประเภท ดังนี้

 1. ทะเบียนบ้าน :
  เจ้าบ้านสามารถดำเนินการขอทำใหม่ได้เลย หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำเรื่องให้โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจ
 2. บัตรประจำตัวประชาชน :
  สามารถนำทะเบียนบ้านตัวจริงไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย
 3. บัตรประกันสังคม :
  สามารถนำบัตรประชาชนไปติดต่อขอทำบัตรใหม่ได้ที่สำนักงานประกันสังคม หรือติดต่อฝ่ายบุคคลของบริษัทตนเอง
 4. ใบขับขี่ :
  สามารถนำบัตรประชาชนไปดำเนินการขอทำใบขับขี่ใหม่ได้ที่กรมขนส่งทางบก หรือสำนักงานย่อย โดยที่ไม่ต้องสอบใบขับขี่ใหม่ (กรณีใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ/แท็กซี่สูญหาย จะต้องนำใบแจ้งความไปใช้เป็นหลักฐานในการยื่นคำร้องขอทำใบขับขี่ใหม่)
 5. แผ่นป้ายทะเบียนรถ :
  สามารถนำคู่มือการจดทะเบียนรถไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่กรมขนส่งทางบก เพื่อดำเนินการขอทำใหม่
 6. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี :
  สามารถนำบัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้านไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้ที่สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่ของตนเอง
เอกสารหาย

ที่มา:

– https://www.rd.go.th/fileadmin/eMagazines/online_092564.pdf

– https://droidsans.com/officialdocument-lostreissue-without-report/

– https://www.itax.in.th/media/แจ้งความออนไลน์.com/

– https://www.facebook.com/101327652192484/videos/241384687851087/

– https://www.youtube.com/watch?v=-6q9dUmfB_8

– https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/2091997