e-Signature e-Document

help you to be paperless organization.

Get better results by using zDox today!
zDOX FEATURES

e-Signature

คุณสามารถลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) โดยการคลิ๊กที่พื้นที่ของลายเซ็น และสามารถเพิ่มความปลอดภัยในการเซ็นได้โดยการใช้ 2 Factor Authentication เพื่อป้องกันไม่ให้คนที่เข้าเครื่องของคุณมาแอบเซ็นเอกสารแทนคุณ

เอกสารที่มีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว ระบบ zDOX จะใช้ Digital Signature ลงนามเข้าไปอีกชั้น เพื่อทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าเอกสารดิจิทัลที่ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้ (เป็นไปตาม พ.ร.บ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 8, 9 และ 26) หากมีการแก้ไขก็จะสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งมีผลทำให้ผู้ลงนามลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์จะไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้

e-Document

จัดการงานเอกสารออนไลน์ (e-Document) การส่งเอกสารไปให้ผู้เกี่ยวข้องลงนาม สามารถกำหนดลำดับขั้นในการลงนามได้ทั้งแบบจากบนลงล่าง (ลำดับด้านล่างต้องรอลำดับด้านบนลงนามก่อน) และแบบระดับเดียวกัน นอกจากนี้ยังกำหนดให้ผู้ใช้บางคนรับทราบเอกสารโดยไม่ต้องลงนามได้ (CC)

Secure Share

การส่งไฟล์เอกสารไปให้ผู้ที่อยู่ในบริษัทเดียวกันหรือบุคคลภายนอก สามารถทำได้ด้วยการแชร์ ทั้งนี้สามารถเพิ่มความปลอดภัยได้ด้วยการ

  • กำหนดรหัสผ่านในการเปิดดูไฟล์
  • สามารถกำหนดให้ผู้อ่านเปิดดูได้อย่างเดียวไม่สามารถ download
  • สามารถกำหนดวันที่สิ้นสุดการแชร์ไฟล์ได้

Secure Storage

zDOX ได้รับการรับรอง ISO/IEC 27001:2013 (Information Security Management System : ISMS) ตามมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล เป็นมาตรฐานสากลที่สามารถตรวจประเมินได้สำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล มาตรฐานนี้ให้การรับรองว่า zDOX ได้ดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดตามสัญญาอันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลสำคัญ และมีการดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อปกป้องข้อมูลที่สำคัญจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

นอกจากการใช้ password ในการ login แล้วผู้ใช้ งานสามารถกำหนดให้ใช้ 2 Factor Authentication เพื่อสร้างความมั่นใจขึ้นอีกขั้นว่าจะไม่มีใครเข้าถึงเอกสารของคุณได้ ทั้งนี้สามารถใช้ 2FA นี้ได้ทั้งในตอนlogin และตอนลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

Two-Factor Authentication (2FA) คือการยืนยันแบบสองขั้นตอน โดยปกติแล้วการที่ผู้ใช้จะเข้าใช้งานระบบได้จะต้องมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน แต่ถ้าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านถูกโจรกรรมไปจะทำให้ผู้โจรกรรมสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้ทั้งหมด ดังนั้น zDOX จึงออกแบบให้มีการยืนยันตัวตนเพิ่มอีกขั้น โดยผู้ใช้จะได้รับรหัสผ่านขั้นที่ 2 ซึ่งรหัสผ่านนี้จะใช้ได้ครั้งเดียวและจะเปลี่ยนรหัสไปเรื่อย ๆ ไม่ซ้ำกัน ผู้ใช้สามารถเลือกช่องทางในการรับรหัสได้ 2 วิธี คือ ผ่านทาง email หรือ Google Authenticator (วิธีนี้รหัสผ่านจะเปลี่ยนทุก ๆ 30 วินาที)

e-KYC

e-KYC ย่อมาจาก Electronic Know Your Customer หมายถึง การทำความรู้จักลูกค้าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้เก็บข้อมูลผู้ใช้งานระบบจะต้องใช้ทักษะและความชำนาญของการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการระบุตัวตนผู้ใช้ (Identification) และยืนยันตัวตน (Verification) แทนการทำความรู้จักผู้ใช้แบบเดิมที่จะต้องมาแสดงตัวตนด้วยตนเอง (face-to-face) พร้อมแสดงบัตรประชาชน และกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์ม ซึ่งยุ่งยากและเสียเวลา การทำ e-KYC จะช่วยสร้างความมั่นใจและเพิ่มน้ำหนักทางกฎหมายในการยืนยันตัวผู้ลงนามในเอกสารดิจิทัล

3 ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทำการรู้จักลูกค้าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) เพื่อการระบุตัวตนที่รวดเร็ว

  1. สแกนหน้าบัตรประชาชนของตนเอง
  2. กรอกข้อมูลส่วนตัว
  3. Record a self-confirmation video.

Time Stamping

รองรับการเชื่อมต่อไปยังระบบ Time Stamping เพื่อประทับรับรองเวลาเอกสารทั้งภายในระบบและภายนอกระบบ สอดคล้องตาม RFC 3161 โดยแนบเวลาที่ได้รับการประทับ รับรองที่ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม รูปแบบที่ ISO 32000-1 กำหนด

Free text field

สามารถเพิ่มข้อความเข้าไปในเอกสารได้ในขั้นตอนที่ผู้สร้าง Workflow ส่งเอกสารเพื่อให้ลงนาม และขั้นตอนที่ผู้ลงนามกำลังลงนามเอกสาร

Collaboration

ทีมงานสามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นกับเอกสาร เพื่อการทำงานที่สะดวกและรวดเร็ว

Dashboard

ในส่วนนี้จะมีแสดงจำนวนงานที่ผู้ใช้ต้องลงนาม เอกสารที่รอผู้อื่นลงนาม และเอกสารที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว

สำหรับองค์กรที่ใช้งานระบบ getInvoice สามารถดูข้อมูลสรุป e-tax invoice ในด้านต่างๆ ได้ในหน้า Dashboard และยังสามารถ download รายงานภาษีซื้อและภาษีขายได้

Online Viewer

เพียงแค่คลิกที่ชื่อเอกสาร ระบบจะเปิดเอกสารขึ้นมาแสดง พร้อมกับข้อมูลดัชนีของเอกสาร และความคิดเห็นที่มีต่อเอกสารนั้น

Search

ระบบรองรับการค้นหาด้วยคำค้นจากข้อความในเอกสารชนิด Microsoft Office, PDF/a, Text และเอกสารอื่น ๆ ที่เป็นชนิดข้อความ โดยพิมพ์คำค้นที่ต้องการบางส่วน ระบบจะช่วยค้นหาเอกสารที่มีข้อความนั้นมาแสดง นอกจากจะค้นหาจากเนื้อความในไฟล์เอกสารแล้ว ยังค้นเอกสารจากดัชนีที่กำหนดได้เช่นกัน

API Integration

มี API สำหรับให้ระบบอื่นๆ สามารถเรียกใช้งานเอกสารและลงนามเอกสาร

You could change your life by changing the way you work.

"Try zDOX"

Also, we have version for mobile Today!!!