You are currently viewing e-KYC มีบทบาทอย่างไรกับ zDOX

e-KYC มีบทบาทอย่างไรกับ zDOX

  • Post author:
  • Post category:e-document

e-KYC คืออะไร

        e-KYC (Electronic Know Your Customer) เป็นกระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการยืนยัน และตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน โดยเป็นวิธีที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้อง และความเป็นจริงของข้อมูลที่ผู้ใช้ได้ระบุในขั้นตอนการลงทะเบียนหรือเปิดบัญชีกับองค์กรหรือบริการทางด้านการเงิน ตัวอย่างเช่น เปิดบัญชีธนาคารผ่านการยืนยันตัวตนออนไลน์ หรือการสมัครบัตรประชาชนผ่านแอปพลิเคชันที่มีการตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แทนที่จะต้องเข้าสำนักงานดำเนินกระบวนการในแบบเอกสาร และบริการแบบดั้งเดิมทางออฟไลน์
        ทั้งนี้ ระบบ e-KYC (ระบบตรวจสอบตัวตนอิเล็กทรอนิกส์) เป็นกระบวนการที่ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถตรวจสอบ และยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน โดยอาศัยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ แทนที่จะต้องตรวจสอบเอกสารทั่วไป แบบใช้กระดาษ หรือการรับรองเอกสารอื่น ๆ ที่มีความปลอดภัยน้อย  และอาจใช้เวลานาน

zDOX มีระบบ e-KYC ที่ให้ความปลอดภัยสูง

        ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากข้อมูลส่วนตัว และรายละเอียดต่าง ๆ ของผู้ใช้งานอาจถูกเก็บรวบรวมในกระบวนการ e-KYC ดังนั้น ต้องมีความปลอดภัยเพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญ ดังนี้

1. การเข้ารหัสข้อมูล : ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวตนของผู้ใช้งานควรถูกเข้ารหัสเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต การใช้เทคนิคการเข้ารหัสที่มีความปลอดภัย และทันสมัยเป็นสิ่งสำคัญในขั้นตอนนี้ซึ่ง zDOX ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูล

2. การตรวจสอบตัวตนครั้งแรก : zDOX มีกระบวนการตรวจสอบตัวตนครั้งแรกที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้ ในบางกรณี องค์กรอาจใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งในการตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้งาน เช่น ใบหน้า, หมายเลขประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เชื่อถือได้

3. ระบบความปลอดภัยที่เข้าใจง่าย : ระบบ e-KYC ควรออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย และเข้าใจง่าย สำหรับผู้ใช้งาน ระบบควรมีขั้นตอนที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

4. การจัดการสิทธิ์การเข้าถึง : ระบบของ zDOX มีการจัดการสิทธิ์ที่ชัดเจน ซึ่งให้แต่ละบุคคลมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการเท่านั้น

5. การตรวจสอบการกระทำ : ระบบของ zDOX มีการตรวจสอบ และบันทึกการกระทำที่สำคัญ เช่น  การเข้าถึงข้อมูล การแก้ไขข้อมูล และการทำรายการที่เกี่ยวกับผู้ใช้งาน เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ

6. การเปรียบเทียบรูปภาพ และลายนิ้วมือ : ใช้เทคโนโลยีเพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้งาน ระบบ zDOX มีการเปรียบเทียบรูปภาพ และลายนิ้วมือเพื่อป้องกันการปลอมแปลง

e-KYC สำคัญอย่างไร

1. ยืนยันตัวตน และความน่าเชื่อถือ : ในธุรกิจออนไลน์ที่ไม่เจอตัวเจ้าของธุรกิจ และผู้ใช้งานโดยตรง แต่ระบบ e-KYC จะช่วยตรวจสอบ และยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจในผู้ใช้งาน

2. ป้องกันการฉ้อโกง และปลอมแปลง : การใช้ e-KYC ช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง และการปลอมแปลงในธุรกิจออนไลน์ เนื่องจากกระบวนการตรวจสอบ และยืนยันตัวตนที่เข้มงวดนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ทำให้ลดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปลอมเอกสาร การใช้ตัวตนของบุคคลอื่น หรือการฉ้อโกงข้อมูล

3. ความสะดวกสบาย และประหยัดเวลา : ระบบ e-KYC ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนหรือเข้าถึงบริการของธุรกิจออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบาย โดยไม่ต้องเดินทางมายังสถานที่นั้นๆ

ความแตกต่างระหว่าง KYC และ e-KYC คืออะไร

1. กระบวนการทำงานที่ต่างกัน

KYC เป็นกระบวนการที่มีการตรวจสอบ และยืนยันตัวตนของลูกค้าโดยใช้เอกสาร และข้อมูลที่มีอยู่ในการยืนยันตัวตน แต่ในขณะที่ e-KYC เป็นกระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและยืนยันตัวตนของลูกค้า

2. การเก็บรักษาข้อมูล

ในกระบวนการเก็บรักษาข้อมูล KYC เอกสารและข้อมูลที่ตรวจสอบส่วนใหญ่จะถูกเก็บรักษาในรูปแบบกระดาษหรือสื่ออื่น ๆ ในขณะที่ใน e-KYC เอกสารและข้อมูลจะถูกเก็บรักษาในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งจะอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์หรือฐานข้อมูลออนไลน์

3. ความสะดวกและความรวดเร็ว

e-KYC เป็นกระบวนการที่มีความสะดวกและรวดเร็วมากกว่า KYC ลูกค้าสามารถกรอกข้อมูลและส่งเอกสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทันทีโดยไม่ต้องเดินทางไปถึงสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งช่วยลดเวลาและความไม่สะดวกในการดำเนินกระบวนการ

4. ความปลอดภัย

ถ้าพูดถึงเรื่องความปลอดภัย e-KYC จะมีระบบรักษาความปลอดภัยสูงกว่า KYC เนื่องจาก e-KYC มักใช้เทคโนโลยีการรับรู้ตัวตน เช่น สแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้า เพื่อยืนยันตัวตนของบุคคลอย่างแม่นยำ การใช้เทคโนโลยีเข้ารหัสที่สามารถอ่านได้เฉพาะกับผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้น

ขั้นตอนการใช้งาน e-KYC บน zDOX

ความปลอดภัยของ zDOX

zDOX ได้รับการรับรอง ISO/IEC 27001:2013 (Information Security Management System: ISMS) ตามมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล เป็นมาตรฐานสากลที่สามารถตรวจประเมินได้สำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล มาตรฐานนี้ให้การรับรองว่า zDOX ได้ดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ  และข้อกำหนดตามสัญญาอันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลสำคัญ  และมีการดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อปกป้องข้อมูลที่สำคัญจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

zDOX มี Feature Two-Factor Authentication (2FA) คือ การยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน โดยปกติแล้วการที่ผู้ใช้จะเข้าใช้งานระบบได้จะต้องมีชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน แต่ถ้าชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านถูกโจรกรรมไปจะทำให้ผู้โจรกรรมสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้ทั้งหมด ดังนั้น zDOX จึงได้รับการออกแบบให้มีการยืนยันตัวตนเพิ่มอีกขั้น

zDOX ใช้ Digital Signature ลงนามอีกชั้นหลังจากเอกสารมีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว เพื่อทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าเอกสารดิจิทัลที่ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้ หากมีการแก้ไขก็จะสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งมีผลทำให้ผู้ลงนามลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์จะไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้

ผู้ใช้งานสามารถลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ zDOX ได้อย่างมั่นใจ เนื่องจากพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรองให้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การลงนามในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เทียบเท่ากับการทำธุรกรรมด้วยกระดาษ