Paperless ช่วยประหยัด ช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน

  • Post author:
  • Post category:e-document

       ปัจจุบันการใช้กระดาษถือเป็นค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งในการดำเนินการของแต่ละองค์กร นอกจากนี้การพิมพ์งานต่างๆ และใช้เพียงไม่กี่ครั้งก็มักส่งผลให้เกิดขยะจากกระดาษจำนวนมาก ซึ่งพอใช้เสร็จแล้ว กระดาษเหล่านี้ก็มักจะจบลงด้วยการทิ้งและทำลาย สุดท้ายก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ดังนั้นจะดีแค่ไหนหากองค์กรค่อยๆ ลดการใช้กระดาษด้วยการใช้ระบบจัดเก็บเอกสารแบบ Paperless เข้ามาช่วย เพราะระบบ Paperless จะช่วยลดการสิ้นเปลืองของการใช้กระดาษ โดยการจำกัดการใช้กระดาษเฉพาะงานที่จำเป็น ถือเป็นการแสดงออกให้เห็นว่าองค์กรของคุณรักโลกและพร้อมจะเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญวิธีการนี้ยังถือเป็นการเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์กรได้อย่างดีเยี่ยม เพราะเป็นการสื่อให้ลูกค้าได้เห็นว่าองค์กรดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบในสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ข้อดีของปรับองค์กรให้เป็นระบบ Paperless 1.เสริมภาพลักษณ์องค์กร      โดยปกติแล้วการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นหน้าที่ของแต่ละองค์กรและแต่ละภาคอุตสาหกรรมอยู่แล้ว แต่ด้วยการแข่งขันในภาคธุรกิจที่ค่อนข้างหนักหน่วงในปัจจุบัน การสร้างความโดดเด่นและความน่าสนใจให้กับองค์กรนั้นจึงถือเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่ง จากการศึกษาและงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าการแสดงความห่วงใยสิ่งแวดล้อมผ่านการสื่อสารในเชิงนโยบายและการปฏิบัติจริง เช่น…

Continue ReadingPaperless ช่วยประหยัด ช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน