e-Signature , e-Document
help you to be paperless organization.

zDOX คือเครื่องมือที่จะช่วยคุณทำ Digital Transformation ในเรื่องของการใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทำให้องค์กรของท่านเป็นองค์กรที่ไร้กระดาษเพื่อสร้างความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการทำงาน

Also, You can use e-Signature and e-Document on mobile Today!!!

Release note :

17 April 2023

We are thrilled to announce the debut of our most recent product, which we feel will transform your online business practices. Our new product is a highly secure and reliable e-Signature system that guarantees the validity and integrity of your crucial papers.

Release Notes

e-Document and e-Signature in the process

e-Document and e-Signature process
e-Document

e-Document

การใช้งาน zDOX สะดวกรวดเร็ว โดยทำขั้นตอนง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

  1. อัปโหลดไฟล์หรือเลือกไฟล์ในระบบ
  2. กำหนดผู้รับและตำแหน่งลายเซ็น
  3. ส่ง

มั่นใจได้ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผ่านการรับรอง ISO/IEC 27001 Information Security Management System

e-Signature

e-Signature

คุณสามารถลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) โดยการคลิ๊กที่พื้นที่ของลายเซ็น และสามารถเพิ่มความปลอดภัยในการเซ็นได้โดยการใช้ 2 Factor Authentication เพื่อป้องกันไม่ให้คนที่เข้าเครื่องของคุณมาแอบเซ็นเอกสารแทนคุณ

เอกสารที่มีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว ระบบ zDOX จะใช้ Digital Signature ลงนามเข้าไปอีกชั้น เพื่อทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าเอกสารดิจิทัลที่ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้ (เป็นไปตาม พ.ร.บ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 8, 9 และ 26) หากมีการแก้ไขก็จะสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งมีผลทำให้ผู้ลงนามลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์จะไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้

zDOX Appliance Box

easy way to have e-Signature and e-Document system.
ndid e-Signature

NDID Authentication

ลงทะเบียนใช้งาน ด้วยการยืนยันตัวตนผ่านระบบ NDID

ภายใต้ Regulatory Sandbox ธนาคารแห่งประเทศไทย

Identify and Verification

เป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญ ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดการกระจายอำนาจบนพื้นฐานของเทคโนโลยีบล็อกเชน ที่จะช่วยให้การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

Promote Online Self Service

เพื่อให้บริการแบบเรียลไทม์ผ่านช่องทางออนไลน์ ยกระดับการให้บริการลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ทำให้การบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดต้นทุนการดำเนินการ

Data
Sharing

เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหมือนเป็นทางด่วนสายหลักที่เชื่อมต่อทุกฝ่ายอย่างเป็นระบบที่ไม่มีการพิสูจน์ตัวตนที่ซับซ้อนที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ลูกค้าในฐานะเจ้าของข้อมูลต้องให้ความยินยอมก่อนดำเนินการใด ๆ ต่อไป

e-Signature

> Sign from anywhere

> Sign on both computer and mobile phone.

> Easy to sign, just Open -> Sign -> Finish

> 100% Confident

> Compliant with ISO/IEC 27001:2013
> Use two-factor authentication (2FA)
e-Signature mobile

e-Signature

สามารถลงลายเซ็นบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อเอกสารนั้น

SECURE

Secure

มีการใช้ 2 Factor Authentication เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ว่าจะไม่มีใครเข้าถึงเอกสารของคุณได้

Share

สามารถแชร์ไฟล์ให้กับผู้ใช้ทั้งภายนอกและภายในหน่วยงาน กำหนดอายุและรหัสสำหรับเปิดดูไฟล์ได้

DOCUMENT FLOW

Document Flow

สามารถส่งเอกสารไปให้หัวหน้างานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องลงนาม หรือเพื่อให้รับรู้ได้

DASHBOARD

Dashboard

แสดงผลมูลค่า e-tax invoice/e-receipt และรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย

Collaboration

สามารถแบ่งปันและเพิ่ม comment เพื่อแสดงความคิดเห็นกับเอกสารของเพื่อนร่วมงาน

White Papers
Published: 1 July 2021

Paperless Organization

การก้าวเข้าสู่ยุค Digital Transformation หลายๆ องค์กรพยายามที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้เป็นดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรที่ไร้กระดาษ (Paperless) ซึ่งจะได้รับผลดีในแง่ของการรักษาความปลอดภัยของเอกสาร ความคล่องตัวในการทำงาน รวมถึงสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นทั้งที่อยู่ในช่วงวิกฤตโควิด-19 การทำงานจากที่บ้านกลายเป็นวิถีชีวิตใหม่ของคนทำงาน ไม่มีช่วงเวลาไหนที่ดีไปกว่านี้ที่คุณจะปรับบริษัทเข้าสู่องค์กรไร้กระดาษ

zDOX on Mobile

zDOX on Mobile

Benefits of e-Signature and e-Document

Business continuity

Business
continuity

ธุรกิจของท่านสามารถดำเนินได้ต่อเนื่อง เมื่อสามารถทำงานได้ทุกที่ผ่านมือถือหรือโน๊ตบุ๊ค คุณไม่ต้องขอให้หัวหน้าคุณเซ็นอนุมัติจ่ายเงินใหม่เพื่อทดแทนเอกสารที่สูญหาย ธุรกิจไม่เสียหายเนื่องจากเครื่องพิมพ์เอกสารทำงานมีปัญหาหรือหมึกหมด หากบริษัทของคุณเป็น Paperless Organization เพียงแค่คุณเปิดแอปในโทรศัพท์ แตะเอกสารหรืองานที่ต้องจัดการ และดู เอกสารของคุณจะถูกลงนามหรือจัดเก็บโดยอัตโนมัติไปยังที่ที่เหมาะสม หรือเอกสารเหล่านั้นจะถูกส่งไปยังผู้รับที่คุณต้องการอย่างปลอดภัย ซึ่งการดำเนินงานได้ต่อเนื่องตลอดเวลาเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรของคุณด้วย

Cost saving

Cost
saving

ลดค่าใช้จ่ายได้ทั้งกระดาษ พื้นที่จัดเก็บเอกสาร ค่าขนส่งเอกสาร และยังลดเวลาในการจัดเก็บและค้นหาเอกสาร

ธุรกิจที่มีผลประกอบการที่ดีมักจะใช้เวลาและทรัพยากรส่วนใหญ่ทุ่มไปยังส่วนงานที่สร้างยอดขายมากที่สุด ทำให้ลืมไปว่าการที่มียอดขาย 100 บาทไม่ได้ทำให้เกิดกำไร 100 บาท แต่การลดค่าใช้จ่าย 100 บาทหมายถึงกำไรที่เพิ่มขึ้นได้ 100 บาท

Increase performance

Increase
performance

หากคุณเป็นกรรมการผู้จัดการที่ดูแลบริษัทในเครือหลายบริษัท ในแต่ละวันคุณต้องเดินทางไปประชุมหลายสถานที่ทั้งที่บริษัทในเครือและที่บริษัทของลูกค้า การที่หลายส่วนงานต้องรอให้คุณเดินทางไปลงนามเอกสารในแต่ละที่ ทำให้ในบางครั้งการทำงานหลายๆ อย่างช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็น หากบริษัทของคุณเป็นองค์กรไร้กระดาษ คุณสามารถลงนามเอกสารได้ในระหว่างเดินทางไปทำงาน ระหว่างพักจากการประชุมสัมมนา หรือแม้แต่ระหว่างที่คุณพาครอบครัวไปพักผ่อนที่ต่างประเทศ คุณจะไม่ใช่ส่วนที่ทำให้ธุรกิจของคุณขับเคลื่อนช้าอีกต่อไป

zDOX Brochure and Datasheet

Brochure Thai

Brochure English

Datasheet Thai

Datasheet English

ISO/IEC 27001

Information security management system applies to :

zDox Application (SAAS) this application provide service for content management including to assess control to content

TUV NORD